Jean-Baptiste Héricourt

Jean-Baptiste Héricourt (1756-1849), een tijdgenoot van Pierre-Philippe Thomire, zoon van een molenaar uit Charenton, blonk uit in de bronskunst. In 1791 werd hij geïnstalleerd als “beeldhouwer-graveur in brons” en droeg hij bij aan de versiering van de meest prestigieuze residenties in heel Europa. Vanaf het Directorium drong hij zich op als briljant producent van bronzen meubeldecoraties. Hij was actief tot 1829 en woonde op de hoek van de rue Neuve Orleans en de Faubourg Saint-Martin.

De reputatie van Héricourt spreekt voor zich, hij voerde objecten uit van het hoogste belang en sommige van zijn modellen zijn klassiekers geworden. Het is dan ook niet voor niets dat de autoriteiten van het departement Seine Jean-Baptiste Héricourt samen met Thomire & Cie, Duport Père et Fils, Claude Galle en André-Antoine Ravrio hadden uitgekozen om de kunst van het vergulde brons te vertegenwoordigen op de 4e Tentoonstelling van de Producten van de Franse Industrie in 1806, waar hij een eervolle vermelding kreeg. Hij stond in die tijd aan het hoofd van een welvarende werkplaats.

Via collega’s als Denière & Matelin, Claude Galle, Lucien-François Feuchere, Pierre-Victor Ledure, Antoine-André Ravrio en andere klokkenmakers, stoffeerders en handelaars werd zijn productie verspreid en droeg het bij aan de versiering van paleizen en grote residenties in Frankrijk en Europa. Als voorbeeld kunnen we het voormalige Parijse hotel van prinses Pauline noemen, de zus van Napoleon I.

Ontdek de Empire pendules , Empire kandelabers en kandelaars en andere decoratieve kunstvoorwerpen van Jean-Baptiste Héricourt en andere kunstenaars in onze galerie.

×